OMA TAUSTANI

Olen Sirpa Väisänen

 • Kasvatustieteen maisteri (erityispedagogiikka)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Mielenterveys ja päihdetyön lähihoitaja
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Yliopistotasoisen yrittäjäkoulutuksen saanut yrittäjä

jolla on vuosien työkokemus erityislasten ja -nuorten kanssa työskentelystä. Olen toiminut yrittäjänä, koulunkäyntiavustajana, luokan- ja erityisopettajana, kouluasiansuunnittelijana sekä lähihoitajana.

Teen myös vapaaehtoista yhdistystoimintaa ja olenkin

 • Neuropsykiatriset valmentajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, jäsen ja sen yhdistyksen laatukriteerit täyttävä neuropsykiatrinen valmentaja

Tämä yhdistystoiminta vahvistaa myös kolmannen sektorin toiminnan huomioimisen työssäni psykoedukaatiossa, vertaistuessa, sopeutumisvalmennuskursseissa, koulutuksissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Yrityksen tarjoamat palvelut

Yritystoimintani on Aluehallintovirastolle ilmoituksen varaista sekä itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittamista että yksityistä sosiaalipalvelujen tuottamista. Palveluissani korostan asiakaslähtöisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja ennaltaehkäisyä moniammatillisesti.

Toimintani peruspilarina on empaattinen työote, ja eettiset periaatteet

 • toisen kunnioittaminen
 • itsemääräämisoikeus
 • oikeudenmukaisuus
 • tasa-arvoisuus
 • luottamus
 • vastuullisuus ja
 • yhteisöllisyys.

Facebook

© 2022 NEPSY-valmennus ja Hoivapalvelut
www-sivut: Tietotekniikka Haatanen