KOULUTUSPALVELUT

Mitä se on?

Tarjoan asiantuntijaluentoja eri asiakasryhmille.

 • Uusimmalla koulutuksella
 • toimimalla eri yhdistyksissä ja
 • verkostoitumalla saan uusinta tietoa psykoedukaatiosta, annettavista palveluista ja vertaistuesta.

Kenelle se on?

Em. tietoa voin jakaa

 • valmennettaville
 • hoivattaville
 • näiden henkilöiden läheisille ja
 • verkostossa toimiville.

Kuka tekee?

Luennoitsija/kouluttaja on

 • kasvatustieteen maisteri, jonka pääaineena on erityispedagogiikka ja sivuaineena psykologia ja yrittäjyys.

Olen myös

 • mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja
 • neuropsykiatrinen valmentaja
 • koulunkäyntiavustaja

Miten sitä toteutetaan?

Tarjoan asiantuntijuuttani kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan opiskelijoille ja toimijoille heille järjestetyillä koulutuspäivillä.

Missä verkostossa toimitaan?

Koulutustapahtumia tarjoan eri ryhmille

 • koulunkäyntiavustajille tai niiksi opiskeleville
 • tuleville lähihoitajille ja
 • neuropsykiatrista valmennusta saaville ja sitä saavien verkostoille. Myös
 • eri yhdistyksille ja/tai niiden kautta voidaan tarjota koulutustuokioita yhdistysten jäsenistölle sekä
 • kaikille asiasta kiinnostuneille.

Facebook

© 2022 NEPSY-valmennus ja Hoivapalvelut
www-sivut: Tietotekniikka Haatanen