LÄHIHOITAJAN ANTAMAT PALVELUT

Mitä se on?

Lähihoitajan työ on

 • kokonaisvaltaista hoitamista
 • terveyden edistämistä
 • sairauksien ennaltaehkäisyä
 • sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista
 • kuntoutusta sekä
 • kuolevan potilaan ja omaisten tukemista.

Lähihoitaja osallistuu myös

 • lääkehoitoon
 • mittaa kuumeen, verensokerin ja verenpaineen.

Hoitotyöhön kuuluu esimerkiksi potilaan auttamista

 • ruokailussa
 • pesussa
 • pukeutumisessa ja
 • liikkumisessa ja ulkoilussa.

Tarkoituksena on kannustaa potilasta mahdollisimman omatoimiseen selviytymiseen.

Kenelle se on?

Lähihoitajan palvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat päivittäisistä toimista selviytyäkseen lähihoitajan apua.

Avun tarve voi liittyä niin

 • psyykkisiin
 • sosiaalisiin
 • henkisiin kuin
 • fyysisiinkin tarpeisiin.

Avun tarve voi olla

 • hetkellistä tai
 • pitkäaikaista.

Sitä voidaan tarvita vuorokaudenajasta riippumatta. Olenkin valmis tarjoamaan lähihoitajan palveluja ympärivuorokautisesti sopimuksen mukaan.

Kuka tekee?

Lähihoitajan palveluja antaa mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja.

Miten sitä toteutetaan?

 • Lähihoitaja jalkautuu asiakkaan kotiin.
 • Lähihoitajan palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti erillisen hoito- ja/tai palvelu- ja/tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Lähihoitajan antamat palvelut voivat olla osana kunnan antamaa sosiaalihuollon palveluja tai osana perusterveydenhoitoa tai se tulisi nähdä niitä täydentävänä palveluna.

Facebook

© 2022 NEPSY-valmennus ja Hoivapalvelut
www-sivut: Tietotekniikka Haatanen